Podatek VAT

Opublikowano: 25 kwietnia 2015 r.

Nie od dzisiaj wiadomo, że przepisy podatkowe to temat trudny i w każdej działalności można je interpretować w inny sposób, dlatego przygotowaliśmy małą podatkową ściągę dotyczącą podatku VAT.

Z licznych interpretacji podatkowych oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2011 r., C-497/09, Faaborg-Gelting Linien, wynika, że sprzedaż posiłków przez mobilne punkty gastronomiczne nie jest zaliczana do usług gastronomicznych, lecz klasyfikowana jest jako dostawa towarów i usług.

Zacznijmy od próby wyjaśnienia dlaczego mobilna gastronomia to nie usługi gastronomiczne. Świadczenia oferowane przez mobilne punkty gastronomiczne wiążą się wyłącznie z przygotowaniem posiłku lub napoju oraz samą sprzedażą. Po przyrządzeniu zamówiony produkt wkładany jest w jednorazowe opakowanie i jest gotowy do natychmiastowej konsumpcji przez klienta, w dowolnie wybranym przez niego miejscu, w związku z tym brak jest usług charakterystycznych dla działalności restauracyjnej lub cateringowej. Aby została spełniona definicja usługi restauracyjnej lub cateringowej, w rozumieniu obowiązujących przepisów, dostawa żywności lub napojów powinna stanowić jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi wspomagające, na przykład takie jak obsługa kelnerska, strefa konsumpcyjna ze stolikami, a wybór dań jest w klasycznym menu podawanym klientowi do stolika. Zatem w przypadku mobilnej gastronomii usługi dodatkowe nie występują wcale lub maja wyraźnie charakter drugorzędny. Do dostaw tego rodzaju towarów ustawodawca przewidział stawkę podatku w wysokości 5%.

Wydawać by się mogło, że wszystko jest w miarę jasne. Niestety to jeszcze nie koniec podatkowych zagadek. Stosowanie odpowiednich stawek VAT uzależnione jest od sprzedawanego asortymentu.

Istnieje katalog produktów wyszczególnionych w załączniku nr 3 do ustawy, który określa kiedy powinniśmy stosować stawkę VAT 8%, niezależnie czy dotyczy ona sprzedaży w punkcie mobilnym, czy lokalach stacjonarnych.

Przykładowo, sprzedaż gotowych do spożycia dań (kiełbasek z grilla, hot dogów, zapiekanek, hamburgerów, frytek) ze specjalnie przystosowanej przyczepy/samochodu gastronomicznego, o ile towary te są właściwie sklasyfikowane w PKWiU, należy opodatkować stawką podatku w wysokości 5% zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy i załącznika nr 10 do ustawy.

Natomiast gofry umieszczone są w katalogu opisanym pod poz. 34 wspomnianego wcześniej załącznika nr 3 do ustawy i wynika z tego, że ich sprzedaż, niezależnie czy z kiosku (dostawa), czy też w lokalu (usługa gastronomiczna), będzie opodatkowana stawką 8%. Obniżona 8% stawka VAT dotyczy wyłącznie wafli i opłatków o zawartości wody przekraczającej 10%  masy. Oznacza to więc, że w przypadku gofrów o zawartości wody, która nie przekracza 10% masy, nie można stosować stawki 8%, a trzeba zastosować 23% VAT.

Pamiętajcie, że zawsze za wybór stawki VAT odpowiada przedsiębiorca. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowanych stawek VAT, zawsze warto zwrócić się do odpowiednich organów upoważnionych przez Ministerstwo Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Podstawa prawna Dz.U. 2011 nr 177 poz. 1054

Interpretacje podatkowe

http://interpretacje-podatkowe.org/posilki/itpp1-443-952-11-ts

http://interpretacje-podatkowe.org/posilki/ilpp2-443-561-13-3-mn

http://interpretacje-podatkowe.org/dostawa-towarow/ilpp2-443-1222-14-4-mn

Aktualizacja 30 lipca 2016 r.

Interpretacja ogólna ministra finansów PT1.050.3.2016.156 wydana 24 czerwca 2016 r. wskazuje, że posiłki przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, które sprzedawane są przez placówki gastronomiczne nie mogą korzystać z 5% stawki VAT. Produkty takie, co do zasady, są opodatkowane 8% stawką VAT, z pewnymi wyjątkami, do których ma zastosowanie podstawowa stawka VAT 23%. Wskazał także, że na wysokość zastosowanej dla tych produktów stawki VAT nie ma wpływu to, czy ich sprzedaż traktowana będzie jako świadczenie usług, czy jako dostawa towarów.

(…) dla określenia prawidłowej stawki podatku, jaka ma zastosowanie przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, należy dokonać prawidłowego zaklasyfikowania tej czynności wg PKWiU. Dla uznania, czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania, czy do działu PKWiU 56 Usługi związane z wyżywieniem istotne jest, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż. (…)”

Na wskazanie prawidłowej klasyfikacji wg PKWiU nie ma również wpływu to czy punkty gastronomiczne znajdują się w miejscu ogólnodostępnym, znajduje się przy nich strefa konsumpcji dla klientów,  dostępne są naczynia i sztućce, produkty są przeznaczone do spożycia na miejscu czy na wynos, a także czy w punktach sprzedaży znajdują się toalety i szatnia.

foodtruckportal.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności REALIZACJA: SARNETSKI | STRONY INTERNETOWE