PRAWA AUTORSKIE

 1. Food Truck Portal znajdujący się w domenie internetowej www.foodtruckportal.pl jest wyłączną własnością Administratora Serwisu. Dostęp oraz korzystanie z Portalu podlega ochronie prawnej, przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w szczególności w Ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej) oraz postanowieniach przewidzianych poniżej.

 2. Wszelkie materiały, publikacje, teksty, opracowania, informacje są autorskimi opracowaniami Administratora Portalu oraz osób współpracujących z portalem i podlegają ochronie prawnej.

 3. Symbole oraz znaki towarowe prezentowane na stronach Portalu oraz w portalach powiązanych podlegają ochronie przewidzianej w odpowiednich przepisach prawnych.

 4. Materiały, publikacje, teksty, opracowania, informacje, wygląd witryn oraz rozwiązania techniczne zawarte na stronach Portalu nie mogą być kopiowane, modyfikowane, publikowane ani rozpowszechniane.

 5. Publikacja materiałów pochodzących ze stron Food Truck Portal możliwa jest po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora Portalu oraz wymaga wskazania źródła pochodzenia materiałów (wskazanie adresu www Portalu).

 6. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich bądź praw własności przemysłowej Administratora Portalu podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne, zmierzające do zaniechania naruszeń oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Pliki cookies

 1. Dla poprawnego działania Food Truck Portal wykorzystuje pliki cookies, zaś informacje w nich zawarte zbierane są w sposób automatyczny.

 2. Cookies (ciasteczka) są pojedynczymi plikami tekstowymi, wysyłanymi przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania funkcjonalności Portalu do potrzeb ich Użytkowników oraz dla celów statystycznych.

 4. Użytkownik korzystając z Portalu wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki oraz na domyślne przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 5. Food Truck Portal wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

  • pliki cookies sesyjne: pliki te pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej bądź zamknięcia przeglądarki internetowej;

  • pliki cookies stałe: zostają one zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w pliku bądź do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

 6. Pliki cookies są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika poprzez domyślne ustawienia przeglądarki internetowej. Automatyczne zapisywanie plików Użytkownik może wyłączyć poprzez indywidualne ustawienia przeglądarki internetowej.

 7. Zmiana ustawień automatycznego zapisywania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność Portalu, co tym samym może spowodować niepoprawne działanie Portalu oraz wyłączenie niektórych z jego funkcji.

  Dane osobowe

  Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych obejmujące prawo aktualizacji, a także prawo żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy danych.

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

  • prawo do informacji (dotyczących Państwa danych osobowych),
  • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu),
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Prawo do skorzystania z uprawnień przysługuje w odniesieniu do:

  • żądania sprostowania danych
  • żądania usunięcia danych
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych
  • żądania przeniesienia danych

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Administratorem danych osobowych jest firma BLS z siedzibą w Łodzi, ul. Gimnastyczna 126, NIP 7271094732, właściciel portalu www.foodtruckportal.pl

  Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem oraz dostępem osób niepowołanych i niewłaściwym ich wykorzystaniem. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie przez Administratora i nie będą przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

E-mail: info@foodtruckportal.pl

Regulamin Food Truck Portal