Kasy fiskalne w food truckach – projekt rozporządzenia

19 sierpnia 2014

Przygotowana nowelizacja przepisów podatkowych będzie dotyczyć również właścicieli mobilnych gastronomii.

Aktualne przepisy podatkowe zwalniają z obowiązku posiadania kas fiskalnych przedsiębiorców, którzy nie osiągali w ciągu roku obrotu powyżej 20 tysięcy złotych. Niestety zmieni się to z dniem 1 stycznia 2015 roku. W projekcie zmiany rozporządzenia, przedstawionym dnia 22 lipca 2014 r., Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych dla wielu działalności dotychczas z tego obowiązku zwolnionych, niezależnie od wysokości osiągniętego obrotu.

Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie za pomocą kas, budżet państwa będzie refundował 90 proc. ceny zakupu każdej kasy fiskalnej, nie więcej jednak niż 700 zł.

Warto również wspomnieć, że projekt zakłada, aby przedsiębiorcy, którzy zaczynają działalność gospodarczą, mogli „wchodzić" w kasy stopniowo, to znaczy po 2-3 miesiącach od rozpoczęcia działalności. Takie rozwiązanie w początkowym okresie prowadzenia działalności znacząco ułatwiłoby prowadzenie biznesu i umożliwi przygotowanie się do tego obowiązku.

Projekt rozporządzenia

Comments are closed.